• 01388115

Bidraget kan ges till företag, flerbostadshus såsom bostadsrättsföreningar och andra organisationer för installation av laddningsstationer som används av dem själva. T.ex. kan bostadsrättsföreningar få investeringsstöd när de investerar i en laddlösning till föreningens parkering och företag kan få stöd vid köp av laddstationer till sin personalparkering.

Tidigare ingick denna typ av laddinfrastrukturstöd i Klimatklivet.

I syfte att förenkla har regeringen beslutat om särskilda regler för dessa. Det nya, särskilda, stödet till företag och organisationer är utformat så att det ska vara enkelt att ansöka. Ansökan kan lämnas in efter att installationen utförts. Bidraget gäller laddningspunkter som har installerats tidigast 15 Juli 2019 och ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna (Max 15 000 kr per laddpunkt).

För att få rätt till pengarna måste laddstationen uppfylla vissa krav såsom att:

  • Den är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad.
  • Den är utrustad med uttag eller anslutningsdon av typ 2.
  • Självklart uppfyller våran laddstation alla krav.

Läs mer om det nya stödet hos Naturvårdsverket

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå