• 01388115

Ladda elbilen säkrare och snabbare via laddbox, stark rekommendation av Elsäkerhetsverket och upp till 10x snabbare laddning. Typ 2 kontakt - Europa standard. Godkänd för Grönt Avdrag och fullständig produktgaranti i 5 år. Våra produkter är mycket pålitliga, skulle ett garantiärende ändå uppstå, felsöker och åtgärdar vi genom fjärrstyrning eller utbyte av produkten på plats. Typ 2 uttag och snabbare laddning upp till 22 kw. Med eller utan fast kabel? Lås fast laddkabeln i laddboxen. Med appen kan du sedan följa laddhistoriken, övervaka, starta och stoppa laddningen. 

Beställ här

Laddtec - Laddbox till fast pris!

När du beställer din Zaptec laddbox hos oss ingår alltid installation. Alltid till fast pris! Installerat & klart!

Vi säljer enbart Nordens mest sålda laddbox, installerad och klar. På så sätt kan vi erbjuda en generös garanti på hela 5 år och prisavdrag på 50% via grönt avdrag. Vår affärsidé bygger på enkelhet för kunden. Vi jobbar mot ett pris utan överraskningar, hos oss ingår allt som behövs för att installera din laddbox, upp till 20 m kabel.

Hur fungerar Laddboxen

Laddboxen och elbilen pratar med varandra under hela tiden som laddning sker och skulle något onormalt ske så avbryts laddningen omedelbart. På så sätt startas inte laddningen förrän bilen och laddboxen har fastställt att utrustning och kablage är hela och korrekt anslutna. Med en laddbox från oss kan du få upp till 10x snabbare laddning än ett vanligt uttag på grund av att vår laddbox är konstuerad för en högre effekt.

Hur går en installation till?

Vi erbjuder laddbox med installation, allt för enkelhet och säkerhet. Det innebär att vi tar hand om installationen åt dig och ser till att den utförs rätt enligt Svensk Standard och Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Laddstationen för elbil monteras på vägg. Tänk på att vi inte utför grävarbeten från husfasad/ elcentral till väggen där laddboxen installeras, men du får gärna själv gräva ett kabeldike så lägger vi ner ett rör i samband med installationen. Du sköter sedan återställningen av marken. 

En laddstation behöver en egen matning från din elcentral eller fasadmätarskåp och kommer få egen jordfelsbrytare med inbyggd säkringsgrupp på 3x16 A, en personskyddsautomat. En personskyddsautomat kan placeras i befintlig elcentral eller i egen kapsling bredvid befintlig elcentral eller fasadmätarskåp. Tack vare denna lösning uppnår vi den driftsäkraste lösningen för din laddbara bil. Tänk på att rensa undan vid elcentralen och tänkt kabelväg på installationsdagen så installatören kan komma fram i tänkt utrymme.

Säkrare Laddning

Många som skaffar en laddbar bil använder ett vanligt vägguttag, att ladda sin elbil i det vanliga vägguttaget kan jämföras med att koppla in 50 st TV-apparater vilket lätt kan leda till överhettning och i värsta fall brand som följd. Elsäkerhetsverket avråder starkt ifrån laddning av elbil från ett vanligt vägguttag. Dessutom sker laddningen på mycket högre och säkrare effekt via vår laddbox.

Med laddning ifrån vår laddstation övervakas både bilen och laddkabeln kontinuerligt av laddboxen, och skulle en kontakt eller ett fel på laddkabeln uppstå, så avbryts laddningen direkt. Dessutom finns ett inbyggt DC-skydd i vår laddbox som ser till att inget likströmsläckage sker ifrån laddningen.

Garanti

Hos oss får du en av marknadens generösaste garantier på hela 5 år. Om något händer med laddboxen, åtgärdar vi felet via fjärruppkoppling eller byter ut laddboxen helt kostnadsfritt.

Halva Priset (Grönt Avdrag)

Från 1 januari 2021 kan du som köper och samtidigt installerar en laddbox få 50% avdrag direkt på fakturan från oss, på samma sätt som för rotavdraget men i grönt avdrag är på både material och arbete avdragsgillt. Läs mer här.

Gör din beställning nu!

Beställ här

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå